Πόσο συχνές είναι οι τροφικές αλλεργίες;

Οι τροφικές αλλεργίες ποικίλλουν μεταξύ των διαφορετικών ηλικιών. Στη βρεφική ηλικία, το 8-10% του πληθυσμού έχει μια αλλεργία, η οποία μειώνεται σε περίπου 4% κατά την παιδική ηλικία. Κατά την ενηλικίωση, μόνο το 1-2% των ενηλίκ...

April 10, 2018

Σύμφωνα με τον νέο νόμο περί δημοσίων συμβάσεων έργων (αρ. 82 Ν.4412/2016), οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς θα πρέπει να διαθέτουν Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η C-EaRTh consulting βρίσκεται πάντα δίπλα στις...

February 2, 2018

Eνίσχυση για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έως 500.000 ευρώ για τη δράση 4.1.1 και 200.000 ευρώ για τη δράση 4.1.3

Στόχοι των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ ...

1. Διευκρινίστε το Όραμα, τον Στόχο και τις Αξίες

Οι εργαζόμενοι πρέπει να ξέρουν πώς αυτά που κάνουν είναι συνδεδεμένα με την στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης.

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να καταλάβουν το Όραμα, τον Στόχο και τις Αξίες της επιχείρησης,που θα κ...

Τα τελευταία είκοσι χρόνια υπάρχει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος και του ενδιαφέροντος για πιο υγιεινές μορφές διατροφής. Έτσι, οι προτιμήσεις και οι απαιτήσεις των καταναλωτών για την πιστοποίηση της Ποιότητας και τη Διαχείριση της Ασ...

Πού και για πόσο καιρό μπορούμε να αποθηκεύσουμε διαφορετικά είδη τροφίμων; Τι χρειάζεται να ψυχθεί και τι όχι; Οι περισσότερες ετικέτες τροφίμων παρέχουν οδηγίες αποθήκευσης, αλλά τι είναι καλύτερα να κάνετε μετά το άνοιγμα;

Κρατώντας το φαγητό μας φρέσκο για μεγαλύτερ...

July 11, 2017

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 οφείλουν να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

Ο Σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνε...

April 10, 2017

Η πρόσκληση του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» με τις 4 διαφορετικές δράσεις (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία, νεοεισερχόμενοι στη βιολογική κτηνοτροφία, «παλιοί» στη βιολογική γεωργία, «παλιοί» στη βιολογική κτηνοτροφία) βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από αγρότες...

Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα θα πρέπει να διαθέτουν Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα έναντι των ομοειδών τους. Ο στόχος αυτός Επιτυγχάνεται μέσω του εκσυγχρονισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, της Μεταποίησης και κατ’επέκταση της δημιουργίας Εμπορικής Ταυτότητας Προϊόντος «...

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων αλλά και η σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος οδήγησαν στην καθιέρωση του Κώδικά Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ).

Ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής απευθύνεται προς όλους όσοι ασχολούνται µε...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Consulting support for Food, Cosmetics and Agricultural products

espaEKT.jpg